logo

Blog Arşivleri

Post Image

Erkek taifesi bunu hep yapıyor!

Havyan türlerinin hemen hepsinde olduğu gibi insanların da erkeği dişisine karşı kur yapar ve bu durum erkek hayvanların tersine erkek insanlarda belli bir bölge ve döneme has değil, yılın her günü ve her zaman, çoğu zaman olur olmaz zamanlarda ve olmaması gereken yerlerde gerçekleştirilmeye çalışılan bir eylem olarak kadınların karşısına çıkar. Gayri ihtiyari ve otomatik olarak […]