Mp3 telkinlerinin inanılmaz gücüyle parayı kendinize çekin

Hayatınızı tamamen değiştiren subliminal (bilinçaltı) telkinlerin sayesinde para ve bolluğu bilinçaltı zihninizin gücünü kullanarak yaşamınıza çekin… Para ve bolluğun hayatınıza girmesine izin verin Yaşamınızda arzularınıza büyük miktarda para & bolluk ve finansal özgürlükle ulaşabilirsiniz. Bazı kişilerin yaşamlarında düşünce gücünü ya da çekim yasasını kullanarak para ve zenginlik
içinde yaşadıklarını duymuş olabilirsiniz. Sizin onlardan neyiniz eksik. Neden siz de onlar gibi olmayasınız.

“The Secret(Sır)” kitabında çekim yasası olarak adlandırılan bir teknik ya da bir anlayıştan bahsedilir. Buna göre; insanların fiziksel gerçeklikte yaşadıkları olaylar ve deneyimler, aslında onların en güçlü düşünce ve duygularının karşılığıdır. Düşüncesine hakim olan insanların kendi hayatları üzerindeki hakimiyeti daha fazladır. “Ne düşünürsen onu alırsın” veya “düşünceleriniz deneyimlerinizi belirler”. Para ve bolluk telkinleri diğer çekim yasası subliminal telkinle aynı şekilde işlev görür, tek şey dışında. para ve bolluk telkinleri tamamen paraya odaklanır odaklanır. Güçlü subliminal mesajlar sizin bilinçaltı zihninizi, parayı ve refahı hayatınıza çekmek amacınızla hizalayarak çalışır. Sadece bilinçli düşünceleriniz değil, eylemleriniz, refah amacınıza doğru tüm çalışma tarzınız değişir. Bilinçaltı zihniniz de para bolluk çekmeye odaklanır. Artırılmış enerjiyi, isteklerinizi dile getirmek ve gerçekleşmelerini artırmak için yöneltir.

Çekim yasası olarak para ve zenginliğe odaklanan mp3 telkinler bilinçaltı zihninizi, bollukla para ve hayatınızda finansal özgürlük isteğinizi dile getirmeniz için yeniden programlar. Bilinçaltı zihninizi para bolluk çekme amacınızla hizalar. Başarıya ket vuran tüm zihinsel engelleri negatif enerji ve düşünceleri temizler ve uzaklaştırır. Zihninizi kalıcı, pozitif duruma yeniden programlar. Zihninizi güçlü bir inanç durumuna odaklar. Çekim yasasını kendiniz için çalıştıracağınıza inancınız ve finansal özgürlük başarısına inancınız. Subliminal, kendinizi para bolluk çekmekle ilgili isteğinizi başarmanız için gerekli olan motivasyona en uygun kalıcı duruma getirir. Çekim yasasını başarıyla çalıştıran insanlar buna tamamen inanırlar. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak, onların zihinleri istekleri hakkında düşünmek için çok güçlü çalışır. Onları geride tutan negatif düşünceleri kesinlikle yoktur. Bir istekte bulunur ve onun onlara mutlaka geleceğini bilirler. Çekim yasasını gerçekten çalıştırmak için tek yoldur. Tam, katıksız inanç ve düşünceleriniz, eylemleriniz ve sizin bilinçaltı zihniniz arasında eş zamanlılık.

Çekim yasasını uygularken bilinçli düşünseniz ve eylemlerde bulunsanız bile, muhtemelen zihninizin derinlerinde sizi durduran şüpheleriniz ve korkularınız vardır. Subliminal mp3 telkinleri onları temizlemek için ve bilinçaltı zihninizi, bilinçli eylemleriniz ve düşüncelerinizle hizalamanızı sağlar. Her gün zihninizi, bedeninizi ve bilinçaltı zihninizi birlikte çalıştırın ve parayı çekme amacınıza odaklayın; Olayları gerçekleştirme yeteneğinizi geliştirin ve güçlü subliminal mesajlarla hayatınıza para ve zenginlik getirmeyi garantileyebilirsiniz.